8 клас


Підготовка до контрольної роботи по темі 
"Основні класи неорганічних сполук"

Оксиди


Зразки оксидів Відео 
Оксиди, їх склад та назви Відео
Хімічні властивості основних оксидів:
1. Взаємодіють з водою: Відео 1 Відео 2
2. Взаємодіють з кислотами Відео 1 Відео 2
3. Взаємодіють з кислотними оксидами Відео
Хімічні властивості кислотних оксидів:
1. Взаємодіють з водою: Відео 1 Відео 2 Відео 3
2. Взаємодіють з лугами Відео
3. Взаємодіють з основними оксидами Відео
Хімічні властивості основних та кислотних оксидів Відео
• Хімічні властивості оксидів


Основи

• Опорний конспект "Основи"
• Відео "Хімічні властивості основ"
• "Основи, склад та назви"
• Відео "Хімічні властивості основ"


Інтерактивне відео 
"Хімічні властивості розчинних і нерозчинних у воді основ" 
Завдання: переглянь інтерактивне відео, дай відповіді на запитання Відео


Основи, їх склад та назви Відео
Луги змінюють кольори індикаторів:
Луг + Метиловий оранжевий (метилоранж) Відео
Луг + Лакмус Відео
Луг + Фенолфталеїн Відео
Луг + Універсальний індикатор Відео 

Хімічні властивості розчинних у воді основ (луги):
1. Змінюють кольори індикаторів Відео
2. Реакція нейтралізації між лугом і кислотою Відео
3. Взаємодія кислотного оксиду з лугом Відео
4. Взаємодія розчину солі з лугом: Відео 1 Відео 2
Хімічні властивості нерозчинних у воді основ:
1. Не змінюють кольори індикаторів
2. Взаємодія нерозчинної основи з кислотою: Відео 1 Відео 2
3. Розкладання нерозчинної основи під час нагрівання: Відео 1 Відео 2

Кислоти

Хімічні властивості кислот:
1. Змінюють кольори індикаторів Відео
2. Взаємодіють з основами (реакція нейтралізації): Відео 1 Відео 2
3. Взаємодіють з основними оксидами: Відео 1 Відео 2
4. Взаємодіють із солями якщо:
а) продукт реакції - сіль або кислота - є нерозчинним у воді (це з'ясовуємо за таблицею розчинності): Відео 1 Відео 2 Відео 3
б) кислота-продукт є леткою чи походить від газуватої сполуки або розкладається з утворенням газу: Відео 1 Відео 2 Відео 3 Відео 4 Відео 5
в) кислота, що вступає в реакцію, є сильною, а кислота, яка утворюється, - слабкою: Відео 1 Відео 2 Відео 3
5. Взаємодіють із металами (якщо метали стоять у ряду активності до водню): Відео 1 Відео 2 Відео 3 Відео 4
Хімічні властивості кислот Відео 1 Відео 2 Відео 3 
Дидактична вправа 
"Основні класи неорганічних сполук" 
Завдання: визнач клас неорганічної сполуки за формулою

Розрахунки за хімічними рівняннями кількості, маси та об'єму речовини Відео
Задача на визначення маси за рівнянням Відео
Задачі на визначення молярного об'єму газів Відео
Задачі на відносну густину газів Відео
Розв'язування задач (стала Авогадро, моль, молярна маса) Відео

Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.

  https://drive.google.com/file/d/1Ql_0tZGUORGYGoeRCh6VHKul0WNGER9_/view?usp=sharing